» اعلام پخش زنده مسابقات فوتبال از شبکه های مختلف جهان
آخرین نویسنده: givac | شروع کننده موضوع: mmre | ارسال شده در انجمن: اعلام برنامه رقابتهای ورزشی | بازدید ها: 15069 | پاسخ ها: 475
» سوالات و مشکلات درباره پلاگین های Xcruiser
آخرین نویسنده: e4b22 | شروع کننده موضوع: mostafa_rsx | ارسال شده در انجمن: پلاگینهای مشترک برای رسیورهای اچدی لینوکسی ایکس کروزر | بازدید ها: 17085 | پاسخ ها: 478
» نرم افزار جدید ریسیور StarMax_STM 160 ALFA_V1.09.18350_2017-07-14
آخرین نویسنده: keivi | شروع کننده موضوع: reza9439 | ارسال شده در انجمن: StarMax_STM 160 ALFA | بازدید ها: 32 | پاسخ ها: 1
» سوالات و مشکلات کاربران بخش DreamBox
آخرین نویسنده: استاد | شروع کننده موضوع: OMID1744 | ارسال شده در انجمن: بخش دريم باكس(DreamBox) | بازدید ها: 23284 | پاسخ ها: 553
» پشـــتــیــبــا نــی ســــوالات و مشــــکــلات راه انــــدازی cccam در رســـیـــورتــا ن
آخرین نویسنده: ali123 | شروع کننده موضوع: MILAD SERVER | ارسال شده در انجمن: پشتیبانی فنی و آمـوزشی راه انـدازی CCCAM در کلـیه رسیورها | بازدید ها: 306749 | پاسخ ها: 3622
» BackUP ایمیج برای VU+ULTIMO4K
آخرین نویسنده: استاد | شروع کننده موضوع: استاد | ارسال شده در انجمن: مدل VU+Ultimo 4K | بازدید ها: 1 | پاسخ ها: 0
» ایمیج OpenDroid برای VU+Ultimo4k
آخرین نویسنده: استاد | شروع کننده موضوع: استاد | ارسال شده در انجمن: مدل VU+Ultimo 4K | بازدید ها: 17 | پاسخ ها: 8
» ایمیجOpenDroid برای VU+Uno4k
آخرین نویسنده: استاد | شروع کننده موضوع: استاد | ارسال شده در انجمن: مدل VU+Uno 4K | بازدید ها: 24 | پاسخ ها: 7
» ایمیجOpenDroid برایVu+SoloSEV2
آخرین نویسنده: استاد | شروع کننده موضوع: استاد | ارسال شده در انجمن: vu+solo SE V2ا | بازدید ها: 77 | پاسخ ها: 11
» ایمیجOpenDroid برای VU+Solo 4K
آخرین نویسنده: استاد | شروع کننده موضوع: استاد | ارسال شده در انجمن: VU+Solo 4K | بازدید ها: 156 | پاسخ ها: 21
» ایمیج OpenDroid برای Vu+ Zero
آخرین نویسنده: استاد | شروع کننده موضوع: mostafa_rsx | ارسال شده در انجمن: مدل VU+Zero | بازدید ها: 281 | پاسخ ها: 33
» ایمیج OpenDroid برای Vu+ Solo Se
آخرین نویسنده: استاد | شروع کننده موضوع: mostafa_rsx | ارسال شده در انجمن: مدل Vu+Solo SE | بازدید ها: 299 | پاسخ ها: 34
» ایمیج OpenDroid برای Vu+ Duo 2
آخرین نویسنده: استاد | شروع کننده موضوع: mostafa_rsx | ارسال شده در انجمن: مدل Vu+DUO2 | بازدید ها: 395 | پاسخ ها: 33
» ایمیج OpenDroid برای Vu+ Solo 2
آخرین نویسنده: استاد | شروع کننده موضوع: mostafa_rsx | ارسال شده در انجمن: مدل Vu+Solo2 | بازدید ها: 433 | پاسخ ها: 35
» ایمیج OpenDroid برای Vu+ Ultimo
آخرین نویسنده: استاد | شروع کننده موضوع: mostafa_rsx | ارسال شده در انجمن: مدل Vu+Ultimo | بازدید ها: 356 | پاسخ ها: 37
بارگذاری مجدد \ سریعتر \ کندتر \ توقف \ برعکس