سلام اساتید. مدلی یکی از دوستان معرفی کرد lg 355 bh خوبه؟ فقط برای پخش فیلم با زیرنویس میخوام+ پخش صدای کانالهای ر.س.ی.ور.... ممنون میشم کمک کنید و مدلی معرفی کنید تا 1.5 میلیون